Spoločnosť

Spoločnosť

Spoločnosť DIAMS, s.r.o. bola založená spoločníkmi, ktorí mali viacročnú prax v oblasti počítačových, meracích a riadiacich systémov.

Hlavnou činnosťou spoločnosti DIAMS, s.r.o. je vypracovanie funkčnej špecifikácie, návrhu, výroby, testovania a dodávky technických a programových prostriedkov číslicovo-analógových monitorovacích, diagnostických a riadiacich systémov ako celkov, resp. ako subdodávok väčších celkov, podľa požiadaviek a špecifikácie odberateľa.

Spoločnosť DIAMS, s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava dňa 22.11.1994.

Spoločnosť DIAMS, s.r.o. zaviedla a udržuje systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami ISO 9001:2015 v rozsahu certifikácie:
Vývoj a výroba systémov priemyselnej automatizácie a diagnostických systémov.

Dátum prvotnej certifikácie: 27.12.2011
Číslo certifikátu: 23265-Q15-001
Dátum vydania: 13.07.2023

Spoločnosť je registrovaná pod ID160859 v systéme Connexio Utility - informačný a dodávateľský systém pre utilitné spoločnosti v krajinách Strednej a Východnej Európy.


ORSR ISO 9001:2015 Connexio number ID160859